Consultancy

Waar (facilitaire) organisaties te maken krijgen met tactisch/strategische uitdagingen, en hier zelf niet direct het antwoord op hebben, kunnen de consultants van Facilicom Solutions uw organisatie adviseren waardoor uw (facilitair) bedrijf kan doorgroeien, verbeteren, optimaliseren of bijvoorbeeld verduurzamen, zodat uw organisatie toekomstbestendig is.

Onze Werkwijze

Wij geven uw organisatie inzicht door middel van onze inzet. We werken zelfstandig zodat u zich kan blijven focussen op de core business. Inzicht in het (facilitair) bedrijf wordt mede verkregen door gebruik te maken van onze verschillende instrumenten en methodieken. Onze Facility, Zorg en Duurzaamheid Scans zijn hiervoor waardevolle tools. Wij focussen ons op uw werkomgeving en de mensen die hierin werkzaam zijn. We komen tot een passend advies en kunnen dit tevens uitvoeren en borgen.

Onze Consultants

Wij zijn ambitieuze professionals met de skills om onderzoek uit te voeren, te vertalen naar inzichten in verbeterpotentieel en dit in een praktisch advies weer te geven. We slaan de brug tussen onderzoek, advies, uitvoering en borging. Zo zijn wij denkers mét daadkracht.

We zijn kritisch, scherp en transparant over de manier waarop we werken.