DBFMO & PPS

Publiek-private samenwerking

PPS, oftewel publiek-private samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en één of meer private ondernemingen. Vaak gaat het om grote, complexe bouwprojecten met een lange contractperiode: van 20 tot 30 jaar. Daardoor kan de opdrachtnemer bij de bouw al rekening houden met de exploitatie en krijgt de overheid een duurzame oplossing. Bouwen met het oog op exploitatie en het integreren van technische en facilitaire diensten zijn bij uitstek de paradepaardjes van Breijer en Facilicom Solutions.

Inmiddels hebben wij een flink aantal PPS-projecten op onze naam staan. Projecten waarbij wij als volwaardige partner met de overheid samenwerken. De opdrachtgever behoudt de regie en wij krijgen de verantwoordelijkheden én de vrijheid om creatieve oplossingen te bedenken. Dit brengt kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve constructies met zich mee.

DBFMO-contracten

Een voorbeeld van PPS is het zogenoemde DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Door deze functies samen te brengen wil de overheid slimmer bouwen stimuleren én besparen op bouw, energieverbruik en exploitatiekosten. En dat werkt. Want in de praktijk blijkt de besparing bij DBFMO-contracten gemiddeld tussen de 10 en 15 procent. Daarmee is het DBFMO-concept interessant voor iedereen: lagere overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en natuurlijk bedrijven.

Slim ontwerpen, lagere kosten

DBFMO haalt het beste in ons naar boven. Wij geloven in integrale dienstverlening en zien de voordelen van het afstemmen van ontwerp, bouw, financiering, realisatie en exploitatie. We bieden al deze functies als een integraal pakket. Doordat wij al in de ontwerpfase slimme en doordachte keuzes maken voor de exploitatie en het onderhoud, verminderen we de total cost of ownership en optimaliseren we de kwaliteit over de volledige contractperiode. Die bestrijkt vaak 25 tot 30 jaar.

Privaat-private samenwerking

In het ene geval voeren we het hele traject uit met Facilicom-bedrijven. We hebben immers alle disciplines in huis om als 'single party' deel te nemen in dergelijke trajecten. In andere gevallen werken we met externe partners in consortiumverband. Vaak gaat het bij DBFMO-projecten om een publiek-private samenwerking, maar privaat-privaat is ook heel goed mogelijk.