Facto Congres 2018

29 maart 2018

Binnen FM draait het steeds meer om het leveren van innovatieve en excellente services in een inspirerende werkomgeving. Wie in staat is om (samen met externe partijen) die innovatieve dienstverlening te leveren, zorgt ervoor dat het primair proces optimaal kan functioneren. Maar hoe kom je tot innovatieve en excellente dienstverlening waar de klant écht bij gebaat is? Of zijn we soms niet veel te veel bezig met het bedenken en inrichten van systemen en processen of teveel gericht op verbetering van efficiency, terwijl de werkelijke bestaansreden van FM uit het oog wordt verloren?

Tijd voor een facilitair vakcongres! Op 5 juni organiseert Facto het congres ‘FM The Next Step’ met keuze uit 12 verschillende workshops.

Als partner van Facto verzorgt Facilicom Solutions in de persoon van Jeroen Hofmeester (directeur multiservices & maincontracting) één van de workshops. Jeroen zal in zijn inspirerende workshop ‘BAANbrekende SAMENwerking’ verder ingaan op de vraag hoe twee concurrerende dienstverleners samenwerken aan de ambities van UWV.

Meer informatie?
Ga naar de website van Facto en lees meer over het congres ‘FM The Next Step’.