In het voetspoor van … RVB en Facilicom

4 december 2018

Op het beeld van Erik Jansen zijn Arjon Aalbers en Ruth Simons te zien voor het gerechtsgebouw Breda. Ruth is coördinator contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf. Arjon is directeur PPS bij Facilicom. Samen gaan ze bij elkaar op locatiebezoek. Het gerechtsgebouw Breda verbindt hen.

Lees het volledige artikel ‘Leg nou eens minder vast’ in Kei, het magazine van het Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

beeld: Erik Jansen

Gerechtsgebouw Breda
In het nieuwe gerechtsgebouw Breda hebben sinds kort de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant (Openbaar Ministerie) en de Raad voor de Kinderbescherming zitting.

InBalans
Het PPS-project gerechtsgebouw Breda is ontworpen en gerealiseerd door het consortium InBalans. InBalans is een samenwerkingsverband tussen drie aandeelhoudende partijen, te weten Facilicom, Macquarie Capital Group en VolkerWessel. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is InBalans ook 30 jaar verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en de facilitaire dienstverlening.