Informatieplicht Wet Milieubeheer

19 februari 2018

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen dient de BV Nederland fors in te zetten op energiebesparingen. Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven nu al verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Bij de meeste bedrijven is deze wet niet bekend en de overheid doet nauwelijks iets aan handhaving. Dit laatste gaat binnenkort veranderen.

In het advies van de borgingscommissie Energieakkoord aan het kabinet wordt voorgesteld om de bewijslast in de Wet Milieubeheer om te draaien. Ruim honderdduizend bedrijven moeten jaarlijks zelf gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. Voldoen de bedrijven niet, dan volgen automatisch sancties.

Alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten aan deze wet voldoen.  In de praktijk geldt dat voor meer dan 100.000 winkels, kantoren, restaurants en fabrieken. [bron: nos.nl]

Energiemanagement
Joost Ploos van Amstel (van Facilicom Energiemanagement) geeft aan dat het voor de meeste bedrijven eenvoudig is om aan de wet te voldoen.

Maatregelen als het vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting is gemakkelijk te realiseren en snel terug te verdienen.

"Daarnaast is het mogelijk slimme energiemeters te koppelen aan een online tool genaamd Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS). Met een EBS worden energieverspilling en besparingen inzichtelijk gemaakt en voldoet een bedrijf ook gelijk aan de Wet Milieubeheer.”