Inzicht in energiebesparingen

19 november 2018

Energiemanagement van Facilicom Solutions helpt organisaties te voldoen aan hun wettelijke verplichting de CO2 uitstoot te reduceren en dat alles budgetneutraal. Samen met de klant wordt het ambitieniveau bepaald, als ook de benodigde hulpmiddelen en de bijbehorende kosten en baten. Zo wordt via de energiedienst DOE-MEE vooraf een gegarandeerde besparing vastgesteld. In de praktijk blijkt zelfs de gerealiseerde besparing heel vaak hoger uit te vallen.

Inzicht in de besparingen wordt verkregen via de ‘Bespaar App’. De app is speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld door Facilicom Energiemanagement. Via de app kan men aan de hand van meetdata slimme energiemeters bekijken en diverse vergelijkingen maken. Vastgestelde afwijkingen worden door de app gemeld.

Meer informatie?
Ga naar de website van Facilicom Energiemanagement of maak een afspraak en laat u verder informeren over de ‘Bespaar App’ en DOE-MEE!