PPS B30 scoort 'very good' op BREEAM-NL schaal

8 oktober 2018

B30 aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag heeft het BREEAM-NL certificaat In-Use Very Good behaald. Door certificering met BREEAM-NL wordt inzicht gegeven in de werkelijke prestatie op het gebied van duurzaamheid. Het draait dan ook niet alleen om energie besparen of gezondheid, maar om diverse duurzaamheidscategorieën. Denk onder andere aan management, energie, transport en afval waarmee integraal wordt beoordeeld op duurzaamheid.

BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie onderdelen:
-              Asset: de duurzame prestaties van het gebouw;
-              Beheer: hoe duurzaam wordt het gebouw beheerd;
-              Gebruik: het duurzame gebruik van het gebouw.

Naast dat deze prestatie past bij het streven van Facilicom om de meest gewaardeerde werk- en leefomgeving te creëren, blijvend en voor iedereen, is het behalen van de drie sterren ook een vereiste vanuit ons contract met het Rijksvastgoedbedrijf, vertelt Don Ran, Site Manager bij B30.

“Vanuit het ontwerp zijn diverse keuzes gemaakt om een zo duurzaam mogelijk gebouw te maken, denk hierbij aan een WKO-installatie, ledverlichting en een intelligent Gebouw Beheer Systeem. Verder hebben wij in de operatie diverse onderdelen aangepakt om het beheer en gebruik verder te verduurzamen, zoals het nog efficiënter inregelen van de klimaatinstallatie.”

Het mooie aan dit certificaat is de jaarlijkse toets waarmee de structurele aandacht voor dit thema is geborgd. Na twee verlengingen vindt wederom een uitgebreide toets plaats en dient het certificaat opnieuw te worden aangevraagd bij de Certificeringscommissie. Hiermee blijft het gehele team op de locatie, naast de intrinsieke motivatie, ook excentriek geprikkeld om duurzaamheidsmaatregelen te blijven nemen en een duurzaam omgaan met het pand bij de gebruikers daarvan te blijven stimuleren.

Dit project is gerealiseerd door Facilicom in samenwerking met KAAN architecten, Braaksma & Roos Architectenbureau, Deerns, Pieters Bouwtechniek, Rebel Group.