PPS - Belastingkantoor Doetinchem

Belastingkantoor Doetinchem

Voor de Belastingdienst Doetinchem leveren vooral de functionaliteit en de flexibiliteit van het nieuwe gebouw grote voordelen op. Het pand is zo opgezet dat het een hoogwaardige werkomgeving biedt voor de medewerkers en tegelijkertijd een grote indelingsvrijheid. Het kan zelfs worden opgesplitst in afzonderlijke gebouwdelen. Daarmee zal het gebouw ook in de verdere toekomst zijn waarde behouden.

Object: Belastingkantoor Doetinchem
Ontwerp- en bouwfase: 2008 t/m 2011
Exploitatiefase: 15 jaar (2011 t/m 2026)
Omvang: 7.500 m2

Belastingkantoor Doetinchem Interieur

Samenwerking

Dit is een samenwerking van Facilicom met MAS Architectuur.

Meer weten over PPS/DBFMO?

Indien u meer wilt weten over de PPS-constructies of DBFMO-overeenkomsten, klik dan hier.

Overzicht van onze PPS projecten