PPS - Gerechtsgebouw Breda

Gerechtsgebouw Breda

Aansprekend en eigentijds

Het gerechtsgebouw is een aansprekend, eigentijds gebouw. Een samenhangend geheel, bestemd voor drie afzonderlijk herkenbare organisaties. Gezag-wekkend maar tegelijk ook toegankelijk en gelegen in een veilige omgeving. Het gerechtsgebouw is ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract. Dit betekent dat InBalans verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening voor 30 jaar.

Object: Gerechtsgebouw Breda
Consortium: InBalans
Ontwerp- en bouwfase: 2015 t/m 2018
Exploitatiefase: 30 jaar (2018 t/m 2048)
Omvang: 33.000 m2 gebouw, 9.000 m2 parkeergarage, 10.000 m3 landschap, 750 werkplekken, 26 zittingzalen/kamers

Gerechtsgebouw Breda

Het ontwerp en de verbinding met Breda

Het gerechtsgebouw vormt het centrale punt in alle ontwikkelingen ten westen van het NS-station Breda, op de hoek Belcrumweg/Stationslaan. Door haar krachtige en open uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier. Het gerechtsgebouwpark is een waardevolle aanvulling op het gerechtsgebouw, de buitenruimte en de stad. In het ontwerp is rekening gehouden met een goede bereikbaarheid voor de burger en de medewerkers en uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en koffiecorners. Verder is rekening gehouden met het feit dat drie onafhankelijke organisaties zich huisvesten onder één dak. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de portier, beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn de kantoorruimtes van de drie organisaties gescheiden ondergebracht. Na een centrale entree met een aantal gezamenlijke faciliteiten hebben de drie organisaties ook ieder hun eigen publieksruimtes.

Samenwerking

InBalans is een samenwerkingsverband tussen drie aandeelhoudende partijen, te weten Facilicom, Macquarie Capital Group en VolkerWessels met daarnaast de volgende partijen: Hootsmans architectuurbureau, Architectenbureau Paul de Ruiter, Sevil Peach, Karres en Brands Landschapsarchitecten, Arup, Halmos, Visser & Smit Bouw en HOMIJ technische installaties.

De samenwerking en contractvorm maakt dat Facilicom intensief samenwerkt met verschillende disciplines (o.a. bouwkundig, installatie technisch en proces technisch) en tussen binnen de verschillende fasen (ontwerp, uitvoering, onderhoud en operationeel). Dit betekent een kwalitatief gebouw, met een lage TCO voor de opdrachtgever voor de komende 30 jaar.

Meer weten over PPS/DFMO?

Indien u meer wilt weten over de PPS-constructies of DBFMO-overeenkomsten, klik dan hier.

Overzicht van onze PPS projecten