PPS - Rechtbank Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en functioneel

De nieuwe huisvesting voor de rechtbank wordt zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend. Een huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van het gerechtsgebouw als het hart van de juridische wereld. Een huisvesting met toekomstwaarde die nog decennia actueel, functioneel en representatief blijft.

Object: Rechtbank Amsterdam
Consortium: Nach
Ontwerp- en bouwfase: 2016 t/m 2020
Exploitatiefase: 30 jaar (2020 t/m 2050)
Omvang: 59.250 m2 

Rechtbank Amsterdam Foyer

Samenwerking

PPS Rechtbank Amsterdam is een samenwerking van Facilicom met Heijmans, Macquarie, DVP, Kaan Architecten, ABT en De Nijs.

Meer weten over PPS/DFMO?

Indien u meer wilt weten over de PPS-constructies of DBFMO-overeenkomsten, klik dan hier.

Overzicht van onze PPS projecten