Verdiepingsslag wetenschappelijk onderzoek bij UWV

6 april 2018

In 2017 is er door de Wageningen Universiteit een onderzoek gedaan naar het verband tussen gastvrijheid en waargenomen arbeidsproductiviteit. In het eerder geplaatste artikel 'inzetten op gastvrijheid loont' is te lezen hoe dit verband onomstotelijk is aangetoond.

Facilicom Solutions zal dit jaar in samenwerking met het UWV een verdiepingsslag maken op dit onderzoek. De resultaten van het eerdere onderzoek op de locatie UWV Amsterdam Delflandlaan kunnen namelijk niet zomaar worden doorvertaald naar een andere UWV-locatie. Daarom wordt samen met Herman Kok van de Wageningen Universiteit het wetenschappelijk onderzoek 'het gastvrije kantoor' voortgezet.

Bij het vervolgonderzoek staat de vraag centraal of het onderzoek dezelfde resultaten oplevert als deze op andere locaties, op een ander tijdstip en met andere respondenten wordt uitgevoerd. De vragenlijst wordt uitgebreid met aspecten van 'slim werken' en medewerkerswelzijn. Momenteel wordt het eerste onderzoek in Alkmaar gedaan. Hierna volgen in april nog zeven locaties.

Wetenschappelijk onderzoek
Afhankelijk van de resultaten van de acht extra locaties zou de samenhang tussen gastvrijheid en arbeidsproductiviteit kunnen worden bewezen. Zo’n wetenschappelijk onderzoek is nog nooit ergens uitgevoerd. De aanname is dat het verband net als bij de reeds onderzochte locatie overal aanwezig is, maar de vraag is nog in welke mate. Uiteindelijk wordt een UWV-specifiek model gerealiseerd voor de relatie van werkplekbeleving aan de ene kant en gastvrijheidsbeleving, welzijn en productiviteit aan de andere kant. Het model is dan wetenschappelijk aangetoond.