Video 'PPS De Nieuwe Rechtbank'

21 maart 2018

Zoals eerder bericht maakt Facilicom onderdeel uit van het consortium New Amsterdam CourtHouse (NACH). Het consortium is gestart met de bouw van de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg te Amsterdam. De rechtbank wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd in een Publiek-Private Samenwerking met een DBMO-contract voor opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf.

Na de realisatie van dit pand (eind 2020) zal Facilicom als onderdeel van NACH het pand nog 30 jaar exploiteren qua beheer, onderhoud en facilitaire dienstverlening.

Onze partner Heijmans in dit consortium heeft een video ‘Bouwen met virtual reality’ gemaakt, waarin ze laten zien hoe het project digitaal wordt gebouwd in BIM.